Rregullat në lidhje me thirrjen dhe thirrësit për te Allahu nga Libri i Allahut të Madhëruar

Rregullat në lidhje me thirrjen dhe thirrësit për tek Allahu – Pjesa e parë

Rregullat në lidhje me thirrjen dhe thirrësit për tek Allahu nga Libri i Allahut të Madhëruar. – Pjesa e parë – Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: O ju thirrësa për tek Allahu! Këto janë rregullat në lidhje me thirrjen dhe thirrësit për tek Allahu të përftuara nga Libri […]