Rreziku i gjuhës

Rreziku i gjuhës

Rreziku i gjuhës (1) Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Falënderimet i përkasin vetëm Allahut, i Cili e ka krijuar njeriun dhe ia mësoi atij të folurit e qartë, e paralajmëroi atë nga rrëshqitjet (gabimet) e gjuhës. Dëshmoj se ka vetëm një Zot i Cili meriton të adhurohet me të drejtë, një i vetëm dhe […]