Rruajtja e kokës apo shkurtimi i flokëve

Rruajtja e kokës apo shkurtimi i flokëve?

Rruajtja e kokës apo shkurtimi i flokëve është nga rituali i haxhit dhe umres? Transmetohet nga Ibën Umeri (radijAllahu anhuma) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) tha (u lut): “O Allah! Mëshiroi ata që i rruajnë kokat.” Thanë: O i Dërguar i Allahut, dhe ata që i shkurtojnë (flokët). Ai (sal-lAllahu alejhi […]