Rruajtja e kokës apo shkurtimi i flokëve

Rruajtja e kokës apo shkurtimi i flokëve

Rruajtja e kokës apo shkurtimi i flokëve është nga rituali haxhit dhe umrës Transmetohet nga Ibën Umeri radijAllahu anhuma se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha (u lut): “O Allah! Mëshiroi ata që i rruajnë kokat.” Thanë: O i Dërguari i Allahut, dhe ata që i shkurtojnë (flokët). Ai sal-lAllahu alejhi ue […]