Rrumbullakësia e tokës në fjalët e Sheikh-ul-Islam Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë).

Rrumbullakësia e tokës në fjalët e Sheikh-ul-Islam Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë).

Rrumbullakësia e tokës në fjalët e Sheikh-ul-Islam Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë). Çështja e rrumbullakësisë së tokës është një çështje për të cilën janë përplasur mendimet e njerëzve. Është thënë se është e sheshtë dhe është thënë se është e rrumbullakët. Mendimi se është e sheshtë është hedhur që herët nga filozofët grekë i cili […]