Sa e duam Allahun dhe Profetin (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)?

Sa e duam Allahun dhe Profetin (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)?

Sa e duam Allahun dhe Profetin (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)? Dashuria ndaj Allahut dhe të Dërguarit është në përputhje me bindjen dhe ndjekjen e urdhrave dhe udhëzimeve te tyre. Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaju o Profet: Nëse e doni Allahun, atëherë me ndiqni mua dhe do t’ju dojë Allahu.” Surja Al […]