Sa është mosha që do të jetojnë njerëzit e këtij umeti?

Sa është mosha që do të jetojnë njerëzit e këtij umeti?

Pyetësi thotë: Hadithi: “Mosha e njerëzve të umetit tim është midis gjashtëdhjetë dhe shtatëdhjetë (viteve). Ndërsa të pakët janë ata njerëz që do e kalojnë këtë” a është hadith autentik? Dhe çfarë kuptimi ka? Shejh Muhamed bin Abdullah es-Sebil: Hadithin e transmeton Ebu Hurejra radijAllahu anhu dhe e ka nxjerr Et-Tirmidhi, i cili e ka […]