Sa është vlera e faljes së namazit me xhemat në xhami?

Sa është vlera e faljes së namazit me xhemat në xhami?

Nga Abdullah bin Umer el-Khatabi radijAllahu anhu transmetohet se: I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue selem ka thene: “Namazi i falur me xhemat eshte me i vlefshem se namazi i falur vetem me njezet e shtate grade (here).” Nxjerrja e hadithit: Buhariu (645) dhe Muslimi (650) Tema e hadithit: Vlera e namazit me xhemat […]