Sa i mëshirshëm është me ty Profeti alejhi selam

Sa i mëshirshëm është me ty Profeti alejhi selam

A do ta dish sa i mëshirshëm është me ty Profeti yt – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të? Lexoje hadithin e mëposhtëm! Nëna e besimtarëve, Aisha (Allahu qofte e kenaqur prej saj) thotë: Kur e pashë Profetin (alejhis selam) të gëzuar i thashë: O i Dërguari i Allahut! Lutu për mua! – […]