Sa i saktë është hadithi: “Allahu ka nëntëdhjetë e nëntë emra”?

Sa i saktë është hadithi: “Allahu ka nëntëdhjetë e nëntë emra”?

Pyetje: Sa i saktë është hadithi: “Allahu ka nëntëdhjetë e nëntë emra”? Përgjigje: Ky hadith përcillet nga disa shokë të Profetit (alejhi selam), por në rrugë të saktë, përcillet vetëm nga Ebu Hurejra (Allahu qofte i kenaqur me të). Nga Ebu Hurejra e transmetojnë dy imamllarët e mëdhenj të hadithit, imam Muhamed bin Ismail el […]