Sa janë kategoritë e besimtarëve në varësi të veprave të tyre dhe cilat janë ato?

Sa janë kategoritë e besimtarëve në varësi të veprave të tyre dhe cilat janë ato?

Pyetje: Sa janë kategoritë e besimtarëve në varësi të veprave të tyre dhe cilat janë ato? Përgjigje: Besimtarët ndahen në tre kategori: 1- Besimtarë që paraprijnë në punë të mira. Konsiderohen ata besimtarë që i kryejnë obligimet dhe veprat e pëlqyeshme, si dhe largohen nga ndalesat dhe veprat e papëlqyeshme. 2- Mesatarët. Konsiderohen ata besimtarë, […]