Sa rekate falet namazi i teravive?

Sa rekate falet namazi i teravive?

Kushtoi rëndësi faljes së namazit të teravive. Namazi i teravive, është namazi i natës i cili kryhet gjatë muajit të Ramazanit. Fjala “teravi” është shumësi i fjalës “teruihatun” e cila rrjedh nga fjala “rahatun”, që do të thotë çlodhje, pushim. Është emërtuar kështu ngaqë gjatë faljes së këtij namazi bëhet një pushim i shkurtër pas […]