Sa rekate falet namazi i teravive?

Sa rekate falet namazi i teravive?

Kushtoi rëndësi faljes së namazit të teravive. Namazi i teravive është namazi i natës i cili kryhet gjatë muajit të Ramazanit. Fjala teravi është shumësi i fjalës teruihatun e cila rrjedh nga fjala rahatun, që do të thotë çlodhje – pushim. Është emërtuar kështu ngaqë gjatë faljes së këtij namazi bëhet një pushim i shkurtër […]