Sa sunete ka para dhe pas namazit të Xhumasë

Sa sunete ka para dhe pas namazit të Xhumasë

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Namazi i xhumasë nuk ka sunete para saj, ndërsa pas saj falen dy ose katër rekate.” Shejh Abdulmuhsin el-Abbadi (Allahu e ruajttë!): Namazi i xhumasë nuk ka para saj sunete të rregullta. Kur personi futet në xhami ditën e xhuma, ai fal namaz aq sa të dëshirojë. […]