Salavatet që dërgohen ditën e xhuma

Salavatet që dërgohen ditën e xhuma

Ibnul Kajimi ( Allahu e meshirofte ) ka thene : ” I Derguari i Allahut paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te eshte zoteriu i njerezve(njeriu me i mire), dhe dita e xhumase eshte zonja e tere diteve, dhe dergimi salavat ndaj tij ( Profetit paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te ) […]