sepse ajo është bazë e namazit.

Leximi i Fatihasë në çdo rekat, sepse ajo është bazë e namazit.

Leximi i Fatihasë në çdo rekat, sepse ajo është bazë e namazit. Kjo duke u bazuar në hadithin e Abdullah bin Es-Samit se Profeti -alejhi selam- ka thënë: “Nuk ka namaz për atë që nuk lexon çelësën e librit (fatihanë)”[1] Në një transmetim tjetër thotë: “Nuk pranohet namazi në të cilin njeriu nuk lexon çelësen […]