Shikimi i materialeve me përmbajtje pornografike

Shikimi i materialeve me përmbajtje pornografike

Shikimi i materialeve me përmbajtje pornografike Vëlla i dashur, motër e nderuar! Shikimi i materialeve me përmbajtje pornografike është ndër shkaqet që e nxisin njeriun për të rënë në imoralitet. Pra, nuk i lejohet muslimanit të shikojë filma, revista apo gazeta me përmbajtje pornografike, e për këtë, Zotin e lusim të na ruajë! Sa e […]