Shiu i meteoreve

Shiu i meteoreve

Thotë Allahu i Lartësuar: “Thuaj shikoni çfarë ka në qiej dhe në tokë, por argumentet dhe paralajmërimet nuk u bëjnë dobi njerëzve që nuk besojnë. A mos presin ata tjetër veçse si ditët e atyre që kaluan para tyre? Thuaj: Prisni sepse edhe unë po pres.” (Junus: 102). Allahu i Madhëruar na urdhëron të shikojmë […]