Shkaqet e pakësimit të besimit

Shkaqet e pakësimit të besimit

Shkaqet e pakësimit të besimit Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Shkaqet e pakësimit të besimit janë si më poshtë: Shkaku i parë: Injoranca në lidhje me emrat e Allahut dhe atributet e Tij bëjnë që besimi njeriut të pakësohet. Nëse pakësohet njohja e tij rreth emrave të Allahut dhe atributeve të Tij rrjedhimisht dhe […]