Shkaqet e qëndrueshmërisë në fe dhe shkaqet e devijimit

Shkaqet e qëndrueshmërisë në fe dhe shkaqet e devijimit

Këshillë nga shejkhu i nderuar Salih Sindi Shkaqet e qëndrueshmërisë në fe dhe shkaqet e devijimit Lavdëruar qoftë Allahu, Zoti i gjithësisë! Paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi Profetin tonë Muhamedin, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik! Besimi është mirësia më e madhe qe i është dhënë njeriut. Kjo […]