Shkaqet që ndihmojnë për faljen e namazeve bashkërisht me muslimanët e tjerë

Shkaqet që ndihmojnë për faljen e namazeve bashkërisht me muslimanët e tjerë

Shkaqet që ndihmojnë për faljen e namazeve bashkërisht me muslimanët e tjerë, në xhami, janë të shumta, ashtu siç po i përmendim disa prej tyre si më poshtë: 1. Kërkimi i ndihmës nga Allahu i Madhëruar. 2. Vendosmëria e prerë e shoqëruar me vullnet dhe këmbëngulje. 3. Të medituarit rreth fryteve dhe dobive të namazit, […]