shkruaji me gërma të arta dhe mësoji përmendësh!

Merri këto fjalë nga kolosi i diturisë, shkruaji me gërma të arta dhe mësoji përmendësh!

Merri këto fjalë nga kolosi i diturisë, shkruaji me gërma të arta dhe mësoji përmendësh! Imam Shafiu – Allahu e mëshiroftë – ka thënë: “Gjuha arabe është gjuha më e gjerë, që ka më shumë shprehje (fjalë) dhe, nuk dimë ndonjë njeri që ta përfshijë të gjithë atë përveç një Profeti. Nga ana tjetër, nuk […]