Shndërrimi i zemrave.

Shndërrimi i zemrave.

Prej meditimeve gjatë leximit të Kuranit në muajin e Ramazanit. Shndërrimi i krijesave. Shndërrimi i krijesave është një realitet për të cilin ka folur edhe kurani edhe suneti. Ai sipas gjuhës së kuranit njihet me fjalën [meskh] dhe ka ardhur në disa ajete mes tyre: Ajeti I sures El-Bekare: “Ju i dini ata të cilët […]