Shperblimi per ate qe do per hir te Allahut

Shperblimi per ate qe do per hir te Allahut

Ebu Idris el Khaulanij – Allahu e mëshiroftë – thotë: “Hyra në xhaminë e Damaskut ku pashë një djalosh që buzëqeshte shpesh. Njerëzit qëndronin përreth tij dhe kur kundërshtoheshin për një çështje e kthenin tek ai dhe e pranonin mendimin e tij. Pyeta për të dhe më thanë: Ky është Muadh ibn Xhebeli – Allahu […]