Shpjegimi hadithit Islami ndërtohet mbi pesë shtylla

Shpjegimi i hadithit: “Islami ndërtohet mbi pesë shtylla” – Pjesa e parë

Transmetohet nga Abdullah bin Umeri (radijAllahu anhuma) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Islami është i ndërtuar mbi pesë (shtylla): Mbi dëshminë se nuk ka të adhuruar të vërtetë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Tij, kryerjen e namazit, dhënien e zekatit, kryerjen e haxhit, dhe në […]