Shpjegimi i hadithit “Ato gjëra që ua kam ndaluar  mundohuni të largoheni…” Pjesa fundit

Ato gjëra që ua kam ndaluar mundohuni t’iu largoheni – Pjesa e fundit

Shpjegimi i hadithit: “Ato gjëra që ua kam ndaluar mundohuni t’iu largoheni…” -Pjesa e fundit- Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) tregon se Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Ato gjëra që ua kam ndaluar mundohuni t’iu largoheni.” Përsa u përket atyre gjërave nga të cilat njeriu është ndaluar ai duhet t’u largohet të […]