Shpjegimi i hadithit “Ato gjëra që ua kam ndaluar  mundohuni të largoheni…”

Ato gjëra që ua kam ndaluar mundohuni t’iu largoheni – Pjesa e parë

Shpjegimi i hadithit: “Ato gjëra që ua kam ndaluar mundohuni t’iu largoheni”. -Pjesa e parë- Transmetohet nga Ebu Hurejra Abdurrahman bin Sahri (radijAllahu anhu) se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të thotë: “Ato gjëra që ua kam ndaluar mundohuni t’iu largoheni, ndërsa për ato që u kam urdhëruar mundohuni […]