Shpjegimi i hadithit Islami ndërtohet mbi pesë shtylla pj. 3

Shpjegimi i hadithit: “Islami ndërtohet mbi pesë shtylla” – Pjesa e tretë

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) shpjegon: Tha: “….. dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut“. Nuk mjafton (vetëm) dëshmia “la ilahe il-lAllah – nuk ka të adhuruar të vërtetë përveç Allahut”, duke mos besuar në mesazhin e Muhamedit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Kjo ngase çifutët dëshmojnë “la ilahe il-lAllah” por ata nuk besojnë […]