Shpjegimi i hadithit “Kush shpik në këtë çështjen tonë…” Pjesa fundit

Shpjegimi i hadithit: “Kush shpik në çështjen tonë…” – Pjesa e fundit

Shpjegimi i hadithit: “Kush shpik në çështjen tonë…” – Pjesa e fundit. Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka thënë: Në transmetimin e dytë: “Kush punon një punë që nuk është në përputhje me çështjen tonë, ajo është e refuzuar.” Transmetimi i parë: “Kush shpik” d.m.th. shpik diçka të cilën Allahu i Lartësuar nuk e […]