Shpjegimi i hadithit “Kush shpik në këtë çështjen tonë…” Pjesa parë

Shpjegimi i hadithit: “Kush shpik në çështjen tonë…” – Pjesa e parë

Shpjegimi i hadithit: “Kush shpik në çështjen tonë…” – Pjesa e parë. Transmetohet nga nëna e besimtarëve Umu Abdilah Aisha (radijAllahu anha) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kush shpik në çështjen tonë diçka që nuk është prej saj, ajo refuzohet (nuk pranohet).” Buhariu (2697) dh Muslimi (1718). Ndërsa në […]