Shtesa “Kerim” ne dua

Shtesa “Kerim” ne dua

Shtesa “Kerim” nuk saktësohet. Prej gabimeve në të cilën bien disa imamë të xhamive në dhjetë ditëshin e fundit të ramazanit është shtesa “Kerim” në dua. Bëhet fjalë për lutjen “Allahumme inneke afuun tuhibbul afue fafu annij”. Në këtë dua ata shtojnë shtesën “Kerim” duke thënë: “Allahumme inneke afuun (Kerim) tuhibbul afue fafu annij”. Shejh […]