Shtesa “Kerim” ne dua

Shtesa “Kerim” në dua

Shtesa “Kerim” nuk saktësohet. Prej gabimeve në të cilën bien disa imamë të xhamive në dhjetë ditëshin e fundit të Ramazanit është shtesa “Kerim” në dua. Bëhet fjalë për lutjen “Allahumme inneke afuun tuhibbul afue feafu anni”. Në këtë dua ata shtojnë shtesën “Kerim” duke thënë: “Allahumme inneke afuun (Kerim) tuhibbul afue feafu anni”. Shejh […]