Shtimi i lutjeve gjatë agjërimit.

Shtimi i lutjeve gjatë agjërimit.

Shtimi i lutjeve gjatë agjërimit. Dije o agjerues se Allahu Madhëruar e pranon lutjen tënde kur je i agjërueshem, në çdo moment të ditës, dhe kjo nuk është specifike vetem në momentin kur çelë iftarin, siç mendojne disa prej muslimanëve. Hadithi i përhapur në gjuhet e muslimanëve “Cdo agjërues kur çelë iftarin e tij ka […]