Shtoje bujarinë në këtë muaj të begatë!

Shtoje bujarinë në këtë muaj të begatë

Bujaria është traditë profetike, moral i njerëzve fisnikë dhe cilësi e besimtarëve të mirë. Muaji i Ramazanit është padyshim stina e shpalosjes së bujarisë. Muslimani në këtë muaj duhet të jetë më bujar se në muajt e tjerë të vitit, duke marrë si shëmbëlltyrë të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi […]