Shtyllat e Islamit dhe kuptimi i dy dëshmive

Shtyllat e Islamit dhe kuptimi i dy dëshmive

Tema: Shtyllat e Islamit dhe kuptimi i dy dëshmive Pyetja 7. Cilat janë shtyllat e Islamit? Shtyllat e Islamit janë pesë. Ato janë: Dëshmia la ilahe il lAllah ue ene Muhamed rasulullah – Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është i Dërguari i Allahut. Falja […]