Si duhet të lexojë Kuranin gruaja me mestruacione?

Si duhet të lexojë Kuranin gruaja me mestruacione?

Pyetësi pyet për leximin e Kuranit nga gruaja me menstruacione? Si duhet të lexojë? Shejh Salih Sindi (Allahu e ruajttë!): Gruaja me menstruacione, sipas fjalës më të saktë, nuk është e ndaluar të lexojë Kuran. Por, ajo nuk duhet ta prekë Kuranin ose mos ta prekë direkt atë. Ajo mund t’i shfletojë faqet duke përdorur […]