Si duhet t’i falë dy rekatet sunet të sabahut

Si duhet t’i falë dy rekatet sunet të sabahut

Pyetje: Si duhet t’i falë dy rekatet sunet të sabahut personi që nuk mundet t’i falë para faljes së namazit obligativ (farzit)? Po ashtu thotë: Transmetohet një hadith nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Nuk ka namaz pas sabahut derisa të lind dielli.” A vlen ky ndalim për dy rekatet sunet të sabahut pas faljes […]