Si është renditur Kurani?

Si është renditur Kurani?

Si është renditur Kurani? Kurani ndahet në sure që dhe në ajete. Ndarja më e vogël e kuranit janë ajetet ose vargjet në gjuhen tonë të cilat nganjëherë janë të shumë të shkurtra dhe përmbajnë disa shkronja, nganjëherë më pak të shkurtra dhe përmbajnë një fjali ose të shkurtër ose të gjatë dhe nganjëherë të […]