Si falen sunetet e namazit

Si falen namazet vullnetare (nafile)

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Namazet sunete janë dhjetë. Falja në shtëpi e këtyre suneteve është më e mira (se sa falja në xhami). Ato janë: Dy sunete para namazit (farz) të drekës dhe dy sunete pas saj, dy sunete pas namazit të akshamit, dy sunete pas namazit të jacisë dhe dy […]