Si mund ta përshkruajmë besimin tek Allahu në mënyrë më të shtjelluar?

Si mund ta përshkruajmë besimin tek Allahu në mënyrë më të shtjelluar?

Pyetje: Si mund ta përshkruajmë besimin tek Allahu në mënyrë më të shtjelluar? Përgjigje: Ne e pranojmë bindshëm me zemrat tona dhe e pohojmë me gjuhët tona se: Allahu është Krijuesi i gjithçkaje që ekziston. Ai është Një i Vetëm, nuk ia ka nevojën askujt, ndërkohë që të gjithë kanë nevojë për Të. Është i […]