Si ta adhurojmë Allahun e Lartësuar?

Si ta adhurojmë Allahun e Lartësuar?

2.Si ta adhurojmë Allahun e Lartësuar? Allahun duhet ta adhurojmë ashtu siç na ka urdhëruar Ai dhe i Dërguari i Tij (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) duke ia dedikuar sinqerisht adhurimin vetëm Atij. Allahu i Lartësuar thotë: “Nuk jam urdhëruar ndryshe përveçse për ta adhuruar Allahun duke ja dedikuar vetëm atij adhurimin.” […]