si ta fal?

Nëse harroj faljen e vitrit dhe nuk kujtohem veçse pas namazit të ikindisë, si ta fal?

Pyetje: Nëse harroj faljen e vitrit dhe nuk kujtohem veçse pas namazit të ikindisë, a ta fal atë në kohën në të cilën ndalohet falja e namazit? Shejh Abdulllah bin Muhamed bin Humejd (Allahu e mëshiroftë!): Mos e fal atë në kohën në të cilën ndalohet falja e namazit, sepse ai (vitri) është sunet dhe […]