Si të veprojë namazliu në këtë rast?

Si të veprojë namazliu në këtë rast?

Si të veprojë namazliu në këtë rast? Shejh Salih ibn Uthejmin (Allahu e mëshiroftë ) ka thënë : ” Nëse dikush thotë: Një person ka abdes, dhe përpiqet ta mbajë ujin e hollë dhe gazrat, por nëse e prish abdesin, nuk ka ujë që të marrë abdes, a mund të themi: Kryej nevojën dhe më […]