Si veprohet nëse miza bie në ushqim

Si veprohet nëse miza bie në ushqim?

Si veprohet nëse miza bie në ushqim? Transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Nëse miza bie në pijen (apo ushqimin) e ndonjërit nga ju, le ta fundosë atë (në ushqim) e pastaj ta largojë. Ngase në njërin krah të saj gjendet sëmundja dhe në […]