Si vlerësohet besimi i një mëkatari musliman?

Si vlerësohet besimi i një mëkatari musliman?

Pyetje: Si vlerësohet besimi i një mëkatari musliman? Përgjigje: Ai i cili është besimtar; njësues i Allahut, por herë pas here bie dhe në mëkate, konsiderohet besimtar në përputhje me atë nivel të besimit që ka, dhe nga ana tjetër, ai është gjynahqar për mangësitë e tij në lidhje me obligimet e besimit. Besimtari që […]