Sjellja e mirë me gruan

Sjellja e mirë me gruan

Sjellja e mirë me gruan Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur me të – përcillet se ka thënë: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Të mos e urrejë besimtari besimtaren, nëse nuk pëlqen prej saj një moral, do t’i pëlqejë një moral tjetër.” […]