Solidariteti dhe ndihma ndaj të varfërit

Solidariteti dhe ndihma ndaj të varfërit

Solidariteti dhe ndihma ndaj të varfërit Profeti ﷺ ka thënë: “Nuk është besimtar ai që vetë është i ngopur ndërsa fqinji i tij është i uritur”. Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!): Në hadith ka argument të qartë se i ndalohet fqinjit të pasur që t’i lërë fqinjët e tij të uritur. Prandaj është detyrë për […]