Studenti dhe shejh Albani (Zoti e mëshiroftë)

Studenti dhe shejh Albani

Një student thotë: Ju selefijtë jeni fanatik mbas shejh Albanit, a e pranon logjika që ai të mos ketë gabuar ndonjëherë në saktësimin apo dobësimin e ndonjë hadithi?! Përgjigje: Jo. Shejh Albani ishte njeri, dhe ai vdiq duke korrigjuar librat që kishte shkruar vet. Shejh Albani për hir të dashurisë që kishte për të vërtetën […]