Synimet e njeriut në adhurimin ndaj Allahut

Synimet e njeriut në adhurimin ndaj Allahut

Synimet e njeriut në adhurimin ndaj Allahut! Pyetje: A është më e mira që njeriu t’a adhurojë Zotin e tij me qëllim hyrjen në Xhenet, apo për të fituar kënaqësinë e Allahut? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Arritja e kënaqësisë së Allahut dhe hyrja në Xhenet janë dy gjëra të pandara. Nëse […]