Të folurit e të pa-specializuarve shenjë e Kijametit!

Të folurit e të pa-specializuarve shenjë e Kijametit!

Të folurit e të pa-specializuarve shenjë e Kijametit! “Prej gjërave që kanë rënë dakord mendjet e njerëzve është se: nuk pranohet fjala e dikujt në ndonjë fushë vetëm nëse është prej të specializuarve dhe ka dituri në të. Dhe prej çudirave të kësaj kohe është se i shikon shumë prej muslimanëve – edhe pse e […]