tefsiri

Shpjegimi i Kuranit me anë të Kuranit

Në të vërtetë, shpjegimi i Kuranit me anë të Kuranit është forma më e lartë e tefsirit, pasi një pjesë e Kuranit shpjegon një pjesë tjetër. Shembulli i parë: Allahu i Lartësuar thotë: “Për qiellin dhe për vizitorin e natës! E kush mund të ta shpjegojë ty se ç’është vizitori i natës? Ai është ylli […]