Tekbiri fillestar

Tekbiri fillestar

Tekbiri fillestar Shejh Mukbili (Allahu e mëshiroftë!): Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i tha personit (që u fal keq): “Kur të ngrihesh për të falur namaz, atëherë merr tekbir.” (Thuaj) Allahu Ekber. Ka prej dijetarëve që lejojnë të thuhet çdo fjalë tjetër e cila përmban madhërim (të Allahut). Porse ky (shqiptimi Allahu Ekber) është Suneti […]