Thirrja per agjërim ne Kuran.

Thirrja per agjërim ne Kuran.

Thirrja per agjërim ne Kuran. Allahu i madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte për ata që ishin para jush në mënyrë që të ruheni (prej zjarrit)” Suretu El-Bekare: 183. Ky ajet përmban një thirrje nga Allahu dhe domethënia e saj është si më poshtë: 1- Thirrje […]